chinesechatのblog

中国語を使ったおしゃべりの場を提供しています。我们一起来说中文。

【スポンサーリンク】

復習 春眠暁を覚えず

前回のチャイニーズチャットでは、春に関連する漢詩(唐诗)もご紹介しました。

あの、日本人もご存知の「春眠暁を覚えず」で始まる作品や、杜甫の作品などなど。

唐诗は、発音してその響きを楽しんでこそだと思います。

そこで!音読して欲しいので、ピンインふりました(*^^)vガンバッター

一文字一文字、春の情景を思い浮かべながら、味わうように音読してみてください。

 

春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。 ——孟浩然《春晓》

chūn mián bù jué xiăo,

chù chù wén tí niăo,

yè lái fēng yŭ shēng, 

huā luò zhī duō shăo

 

好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。--杜甫《春夜喜雨》

hǎo yǔ zhī shí jié

dāng chūn nǎi fā shēng

suí fēng qián rù yè

rùn wù xì wú shēng

 

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。 窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。—— 杜甫《绝句》

liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ,

yì háng bái lù shàng qīng tiān

chāng hán xī lǐng qiān qiū xuě

mén bó dōng wú wàn lǐ chuán

 

野火烧不尽,春风吹又生。(白居易:(赋得古原草送别)

yě huǒ shāo bù jìn ,

chūn fēng chuī yòu shēng  

 

それではまた。